KIYAHKITAAPOHKOYISSKSINIIPA IHKANAOMIANIST’SKAHKOYIISTSII

Nii’ika is’skohtsi nii’tsitapiiksi akai’ksi’samiitaap’paissiya an’nooma ksaa’hkowa kiainakooka Napi, ii’katoosi ki iikoo’totmapsi.

Nii’taap’at’tsapi! Iikakain’hkasimi, ki matais stamats stohkaki ihkanao mianistookaksinii awais’stamatsoki, iikat’tsip’htsapsi!

Is’skaa’tsita kamitawakokiinika kahtomaiksi kiyai kamipotatais’skonakatsimainika awaa kyiyo koosi kiyai kiyakitsipstaikinopii mii moyis kii maa Napi kiyakai akaitapi tsinikooka kaki’tapahkiotsita 360 ki VR experience in ShotWW; asimiitsiniksiisti .

Napiwa kitakaistamat’tooka kii aaksi ais’sapiiksi maanis’staapihpa isskooh’tsika aamohka virtual reality technology (VR) Aakitsinikatooma akaitapitsiniksi-isti kiya’amooksi ai’tsinnikaasiiksi oomistsi ii’stapitsinikaasinistsi Napiwa Kiyakasohkoka kiyainkai aak’kaitsiipoyi kyai ma wohkiitsitapi ootsiipowahsini mii SHOTWW. Aasstii tsinksiisti akaistamatstohktowa niitsiipowahsini.

Amos sti aisinakiohpii’isti (VR segment) matohkanaitomianis’stsinaipiya, nohkiistiiya ootsitstiipa nais sina’kiohpi Amaa ais’sapi aakit tsinima oot’sit’sinaipi Aaksikamit’ohpi ootsitsinaipia (360 degree) kanaotapiiksi ahkitoh kanai’nimiawa.

VR Episode 1

Amaa natoyitapi aisokiitapi wasi ainohkooka Napi!

VR Episode 2

Napi Aisokitsipotsimma “ Ihkanai kso kowatsii’oo”.

VR Episode 3

Napi aiistinikatoma Siksikawa ohtomatapiapsia.

VR Episode 4

Amaa ksistapsii iistamatsohkatsi piksiiksiinaitapiksi.

VR Episode 5

Napi ihtaikowani atapiimiksi.

VR Episode 6

Napi ohtsitsiniki ohtotsitapiiyo’p.

VR Episode 7

Napi ammoki manistaiksiistikomhpa.

VR Episode 8

Napi aisokat’stits’spaipi isskonaksinni.

VR Episode 9

Iitspi’aipaska sta’aitapisko ma  Pisatapsakiikowan.

VR Episode 10

Itapsspio’ota ayai sinaisa  EPs 113 part 1.

VR Episode 11

Itapsspio’ota ayaisinaisa Eps 113 part 2.

VR Episode 12

Ips’sti’ksi’kaisohtoota 1948 andrew white otokspanhkio taksin “ christinas world” iiksakiip.

VR Episode 13

Kiah kititsistapitsiip aiyawakots’oki ai’ohkitopaopi.