Secret History™ ... The Wild West

Anokotakoh’tsi nitaisamitsinikasiya, aapo’hkwis’skinnimii’a aniis’sti pisatapiisti. An’noowa kitao’hsiiminoon, okiya niiksi iiyakoowaiksiks ki saonitap’siiksi ihtanistsi. Anoowa kitao’hsimi amiit’ skah’koowa maa’tsikai’nimi’aa matapiiksi. Pookiyooka ah’kitapoh’kwis’skiniipa as’stii ii’tsiniksiis’stii. Ah’kit sa’tsiipa ooh’tsaakoh piia nii’ksii. Ahkaita piiksi oh’piih’piya SECRET HISTORY ™ – THE WILD WEST!

ANISTAP’API

Discover the Wild West like never before. Click here for where to watch.

OH'KWISSKSINIIMAANA AA'KSII AI'TSINNIKAASIIKSI

The Wild West will never be the same with these unique characters of the past.

KIAH'KIT'TSINNIIPOWA MANIST'SINNAIPI AAMM'HKA AISINNAKIOHPII

A compelling look into the making of Secret History ™ TV Series.

Secret Stories

Origin stories, facts, legends, and so much more about days gone by.

KIYAHKITAAPOHKOYISSKSINIIPA IHKANAOMIANIST'SKAHKOYIISTSII

Learn the origins of the Trickster and immerse yourself in the Wild West VR Style.

KIAH'KIT'TSINNIAPIOHSII ISSKOH'TSIKKA

History is for everyone. Help spread the word about the past and its stories.